Psychologie… de leer van de ziel, gedrag en bewustzijn. 

 

Als mensen kunnen wij bewust denken, redeneren en voelen. Meestal levert ons dit voordelen op, maar wat als we in de knoop komen te liggen met dat denken, voelen en handelen? En wat als dit onevenwicht zich ook begint te uiten in (het verergeren van) lichamelijke klachten? Waar stress meer en meer een modewoord wordt en dus heden ten dage op verschillende manieren gebruikt wordt, betekent het eigenlijk in eerste instantie (de ervaring van) een onevenwicht tussen wat van ons verwacht wordt (onze draaglast) versus wat we op een bepaald moment kunnen (ver)dragen (onze draagkracht). Wanneer hierin een onevenwicht komt, heeft dit onvermijdelijk gevolgen op onze lichamelijke, emotionele en mentale gevoel van welbevinden.

Via individuele praatsessies van telkens één uur wil ik samen met jou een beeld krijgen op hoe het met dat (on)welbevinden is gesteld, hoe het evenwicht weer hersteld kan worden en hoe jouw energiebalans weer positiever kan worden. Met andere woorden, hoe kan jouw veerkracht gevoed worden naar meer welbevinden?