Ons team


 

Ann Peeters (Zaakvoerder, fasciatherapeut en yoga/pilates docent)

Al sinds mijn jeugd is beweging een belangrijk deel van mijn leven. Ritmische gymnastiek en dans zijn altijd mijn passie geweest. Het lag voor de hand dat ik een studierichting zou kiezen waar deze passie aan bod kwam.

In 1993 heb ik het diploma behaald van master in de kinesitherapie. Daarna heb ik manuele therapie gestudeerd aan de VUB. Mijn interesse in beweging als therapievorm is blijven groeien. In 2003 heb ik het diploma behaald in de fasciatherapie MDB.

In fasciatherapie ontdekte ik dat bewegen niet alleen een invloed kan hebben op het herstel van het bewegingsstelsel maar dat beweging ook kan inwerken op de emoties van een persoon.

Via mijn oude passie dans en mijn voortdurende honger naar kennis, ben ik het pad van yoga/pilates ingeslagen. Yoga en pilates zijn allebei heel aanvullend op al de dingen die ik reeds heb gedaan. 

Momenteel volg ik een opleiding tot orthomoleculair therapeut omdat voeding voor mij nog de ‘missing link’ was in mijn behandelingen. Op die manier kan ik een nog beter advies geven waarin 4 pijlers centraal staan nl: beweging, voeding, ademhaling en mentale rust.

  


Gino Janssens (Kinesitherapie, dry needling, bikefitting)

 

Het menselijk lichaam heeft me van kinds af aan al gefascineerd, namelijk de complexiteit en genialiteit waarmee alle delen van het lichaam invloed hebben op elkaar en dit zowel bij beweging als bij genezing na problemen. Wanneer het moment aanbrak om een studierichting te kiezen en zo deels mijn toekomstig beroep te kiezen, was het vooral een kwestie van in de richting van mijn interesse verder te zoeken. Daarnaast zocht ik een beroep waarbij het sociale aspect aanwezig was meer bepaald sociaal met mensen werken en dit in teamverband. Kinesitherapie paste dan ook perfect in dit plaatje.

Het fijne aan het werk als kinesitherapeut is dat iedere patiënt zijn eigen verhaal en doelen heeft. Zo is elke aanpak en behandeling uniek en dit geeft mij als therapeut de nodige uitdaging, keer op keer. Ik werk graag met een actieve aanpak. Dit houdt in dat een groot deel van de behandeling gaat naar het behandelen zelf. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de pathologie, het uitvoeren van verschillende oefeningen en het meegeven van thuisoefeningen zodat optimale resultaten behaald kunnen worden.

 

Zenhoeve heeft me de kans gegeven om verder te ontwikkelen als kinesitherapeut. Wat me aanspreekt in deze praktijk, is de multidisciplinaire aanpak. Elke therapeut heeft zijn eigen domein en specialiteiten. Op deze manier kunnen we voor de patiënt een veelzijdige therapie instellen dat op zijn of haar noden is aangepast.

 

 


Mireille Rossaert (fasciatherapie en lymfedrainage)

 

 Sport en bewegingen zijn een rode draad in mijn leven. Al sinds mijn jeugd doe ik aan competitiesport.

Al vroeg kwam ik via familie in aanraking met kinesitherapie en ik vond wat die mensen teweeg konden brengen bij anderen fascinerend. Het beroep leek mijn een mooie combinatie tussen denken en doen. Het menselijke aspect van kinesitherapie sprak me er ook heel erg in aan. Dat heeft me dan ook doen besluiten om zelf de opleiding te volgen.

Ik specialiseerde me nadien in lymfedrainage ad modum Vodder.

In 2019 heb ik het diploma van fasciatherapeut MDB behaald en momenteel volg ik de opleiding acupunctuur. 

 


 Shari Claes (Sportkinesitherapie en personal trainer)

  

 

Toen ik afstudeerde in 2012 van de middelbare school en besloot om Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen te gaan studeren aan de KU Leuven, leek niemand echt verbaasd te zijn. Het menselijk lichaam en het bewegen ervan zijn steeds domeinen geweest waarin ik erg geïnteresseerd was. In mijn laatste jaren aan het Sportkot, koos ik voor de afstudeervariant Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid. Hierbij kwam ik in aanraking met Physical Coaching en Personal Training.

Mensen ondersteunen, begeleiden en motiveren om hun doelen te bereiken is iets wat me erg aanspreekt, maar daarnaast heb ik ook veel interesse in de medische wereld. Het leek me daarom de juiste keuze om na mijn Masteropleiding Lo&BW te kiezen voor een tweede studie, namelijk: revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Een logisch gevolg van mijn sportieve carrière als (vroeger) gymnaste en huidig rugbyspeelster en studies LO, heb ik als specialisatie sportkinesitherapie gekozen. In de praktijk hanteer ik dan ook een actieve aanpak gebaseerd op de individuele doelen van de patiënt.

Momenteel volg ik een opleiding tot manueel therapeut.

 


 Charlotte Westhof-Jacobs (kinesitherapie en osteopathie i.o.)

Zelf vond ik het altijd al fascinerend te zien hoe het menselijk lichaam beweegt, functioneert en zich adapteert. Mijn topsport verleden in de gymnastiek vergrootte deze interesse alleen maar. Naast het behandelen van acute (sport)letsels, heerst er bij mij ook een grote interesse in de chronische problematiek. Ons lichaam zit zodanig mooi in elkaar dat elke verbinding een functie heeft en alles met elkaar verbonden is. Een onevenwicht in één of meerdere lichaamssystemen kunnen dan ook leiden tot compensaties, klachten en/of pijn die zich kunnen manifesteren op andere plaatsen in ons lichaam. Mijn doel is dan ook om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleem zodat het lichaam terug zijn natuurlijke balans kan aannemen en vervolgens zijn functionaliteit opnieuw kan optimaliseren. 

 

- Master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, afstudeerrichting Musculoskeletale revalidatie, optie Sportkinesitherapie - K.U. Leuven

- Osteopaat in opleiding - Osteopathy Academy (FICO)

- Topsportcarrière acrobatische gymnastiek tot 2018 (Weetje: Brons op het Wereld Kampioenschap Junioren in 2014)

 

Bijkomende cursussen: 

The athletes knee – Bart Dingenen (2020)

Instructeur B gymnastiek (2019)

Complex Core deel I, II en III – Roman Jahoda K.U. Leuven (2018)

Tapen en Bandageren –  Stijn Vereecken (2017)

Initiator cursus gymnastiek (2014)  

 

 


 Katheline Bouchery (Kinesiologie)

 

 

 

 

 

Mijn eerste kennismaking met kinesiologie was in ‘97. Ik zocht toen een manier om beter om te gaan met stress en maakte een afspraak met een kinesiologe. Ik kan mij die consultatie nog heel levendig herinneren. Ik voelde me gehoord, begrepen en verlicht. Dit was nieuw voor mij. Op weg naar huis vroeg ik me af of deze methode op paarden toegepast kon worden. In die tijd was het trainen van moeilijke paarden mijn beroep. Door op een meer natuurlijke ‘paard gerichte ‘manier met hun om te gaan trachtte ik hun verloren vertrouwen terug te winnen. Een onzeker paard dat onder druk staat kan riskante reacties teweegbrengen. Ik hoopte via kinesiologie hun welbevinden te verbeteren en de risico’s die mijn werk inhield te verminderen.

 

In ’98 startte ik een opleiding Health Kinesiology in Engeland. Mits enkele creatieve aanpassingen experimenteerde ik met de methode op paarden. En ja, ik was gefascineerd door de positieve resultaten. De paarden vertoonden een grotere bereidheid tot samenwerking.

 

Ik wist dat een deel van de weerstanden bij de paarden hun oorsprong vonden in de manier waarop ruiters met hen omgingen. Dit bracht me bij de uitdaging om kinesiologie toe te passen op paard én ruiter. Een bijzondere tijd. Kort nadien kreeg ik vragen van ruiters om hun kinderen, partner of kennissen te willen ontvangen.

 

En zo groeide mijn praktijk uit tot een plek waar ik samen met de cliënt op zoek ga naar de oorzaak van een spanning, het terugvinden van zelfzekerheid, het herwinnen van veerkracht, het opsporen van allergieën, het bepalen van aangepaste voedingspatronen, met oog op het tot rust brengen van het lichaam in zijn geheel.

 

Verder heb ik mij gespecialiseerd in de Orthomoleculaire voedingskunde (Medelid BBOW). Franstalige en Engelstalige patiënten kunnen ook vlot te woord gestaan worden. 

 


 

 

 Veerle Frans (Diëtiste) 

 

 

 

Diëtiste worden was voor mij een late roeping. Ik behaalde een masterdiploma in de handels- en consulaire wetenschappen in 1992 en ben nog steeds actief als treasurer in een multinational. Ik heb mijn job altijd graag gedaan, maar enkele jaren geleden had ik nood aan een nieuwe uitdaging.

 

Ik ben altijd gepassioneerd geweest door gezonde voeding en in het effect van (de juiste) voeding op ons algemeen welbevinden. Ik startte in 2012 met een professionele bachelor voedings- en dieetkunde aan de AP Hogeschool in Antwerpen. In de praktijk kan je bij mij terecht voor voedings- en dieetadvies op maat.

 

Op basis van je huidige eetpatroon en je lichaamssamenstelling werk ik een individueel (dieet)plan voor je uit. Ik volg regelmatig bijscholingen om up-to-date te blijven.

 

Ik ben ook aangesloten bij de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) en erkend door het RIZIV.

 

 


 

 

Caroline Sels (Psychologe) 

 

 

 

Mensen willen begrijpen en ondersteunen is steeds mijn passie geweest, empathie mijn talent.

 

Psychologie was dan ook een logische studiekeuze.

 

Toen ik in 2005 afstudeerde als klinisch psychologe besloot ik eerst meer levenservaring op te doen alvorens mij volledig aan mijn passie te wijden. Een viertal jaren mensen rekruteren en introduceren in hun nieuwe job gaven mij meer mensenkennis én inzicht in bedrijfsprocessen. Evenwel bleef de passie kriebelen, waardoor ik besloot het bedrijfsleven te combineren met de klinische tak van psychologie, wat mij bij de preventie van psychosociale risico’s bracht als psychosociaal preventieadviseur. Hiertoe kon ik zowel preventief als begeleidend bedrijven, groepen en individuen bijstaan in het omgaan met o.a. stress, burn out, psychische problemen op de werkvloer (o.a. depressie), pesterijen en conflicten. Ik merkte echter al snel dat mijn interesse andermaal het meest uitging naar de individuele begeleidingen van mensen, wat ik dan ook systematisch meer begon uit te bouwen.

 

Na 6 jaar werken met bedrijven en werknemers, bied ik vanaf september 2016 als zelfstandig psychologe in de Zenhoeve dan ook individuele begeleiding aan particulieren. De ervaring en wijsheid die ik doorheen de jaren heb mogen opbouwen, leerden mij vooral dat er geen eenduidig antwoord te geven is wanneer mensen kampen met psychosociale moeilijkheden. Ik leerde dat mensen veerkrachtig zijn. Iedereen heeft hier echter soms wat ondersteuning in nodig, hetgeen ik graag in individuele sessies wil aanbieden.

 

Zo kunnen we samen zoeken naar manieren om tot een groter gevoel van welzijn te komen 

 

 


 

 

Suzy Scheers (Coach)

 

 

 

 

 

Al mijn hele leven, stel ik menselijke interactie enorm op prijs.  Vanuit mijn functies als team verantwoordelijke in verzekerings- en bankwereld was ik gefascineerd om ons team in flow te laten functioneren met aandacht voor elke individuele medewerker.

 

Momenteel werk ik deeltijds als HR medewerker nu voornamelijk samen met arbeiders.  Daarnaast mag ik in Zenhoeve starten als coach met bijkomende specialisatie in Stress & Burn-out en Loopbaancoaching.

 

Toen ik zelf met een burn-out uitviel, ben ik me gaan verdiepen in deze boeiende, actuele materie want ik wilde weten wat me was overkomen.

 

Een flink aantal uren studeren, opleidingen en intervisies later ben ik gecertifieerd lid van VESB (Vereniging erkende Stress & Burn-out Coaches in België en Nederland). 

 

Werken op basis van je talenten geeft energie maar vaak is het net iets anders…daarom heb ik aansluitend opleiding tot professioneel loopbaancoach gevolgd. 

 

 

 

Samen mogelijkheden ontdekken voor een leuker, aangenamer en energievoller leven maakt me gelukkig.

 

Momenteel werk ik deeltijds als HR medewerker.  Daarnaast werk ik in Zenhoeve als coach met bijkomende specialisatie in Stress & Burn-out en Loopbaancoaching.

 

 


 

 

 

 

 

Inne Goossens (Yoga docent) 

 

 

Enkele jaren geleden studeerde ik af als grafisch vormgever. Na een paar jaar in het werkveld, merkte ik dat elke dag achter een bureau zitten niets voor mij is. Daarom ging ik op zoek naar een uitlaatklep waarin ik kon bewegen en met mensen bezig kon zijn.

 

Ik had al snel het idee om me meer te verdiepen in mijn hobby yoga en die stiekeme droom om yoga teacher te worden waar te maken. Ik merkte dat in beweging zijn niet alleen goed is voor mijn lichaam, maar ook mijn geest en creativiteit stimuleerde.

 

Het gaf me de kans om uit mijn hoofd te ontsnappen en meer in contact met mijn gevoel en intuïtie te komen. Die balans tussen lichaam en geest, zorgde ervoor dat ik in yoga een passie vond en als creatieveling een hernieuwde energie kon omarmen.

 

Ik geloof dat yoga en bewegen een manier kan zijn om jezelf zowel vanbinnen als vanbuiten beter te leren kennen en je beter te voelen over wie je bent.

 


 

Sabrina Joosten (Yoga docent)

Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst op een yogamat zat, voelde het als thuiskomen. Wat een prachtig samenvloeien van beweging, rust, ademhaling en tot jezelf komen.

 

Al snel voelde ik dat dit iets was dat ik ook met anderen wilde delen en daaruit groeide het idee om yoga teacher te worden. Toen ik me de woorden van een loopbaancoach herinnerde ("je moet iets doen met mensen en beweging"), vielen de puzzelstukjes in elkaar. Ondertussen volgde ik een restorative yoga teacher training en ben ik bezig met een opleiding prana vinyasa.

Yoga is meer dan alleen wat houdingen aan elkaar koppelen. Yoga brengt je terug in je lichaam, geeft je gronding.

 

Yoga leert jou jezelf beter kennen. Maar vooral: yoga is voor iedereen en voor elk lichaam