Algemene kinesitherapie


Kinesitherapie betekent letterlijk "verzorging of behandeling door beweging". Het is vanzelfsprekend dat dit voor iedere persoon een verschillende invulling heeft. Daarom is een individuele aanpak noodzakelijk. 

 

Hoe verloopt een behandeling?

Aan het begin van het consult gaan we via doelgerichte vragen trachten een beter beeld te krijgen van de klachten en de oorsprong ervan.

Het gesprek wordt gevolgd door een kinesitherapeutisch klinisch onderzoek waarbij alle betrokken structuren worden onderzocht om op die manier het verband met de oorspronkelijke klachten vast te stellen.

Uit deze bevindingen wordt er in samenspraak met de patiënt een behandelingsplan opgesteld met de ideale frequentie en aangewezen behandelingstechnieken.

Hierbij kan het gaan om manuele technieken (massage, mobilisatie, stretching,...) in combinatie met actieve oefentherapie.

Er wordt ook aandacht besteed aan eventuele houdingscorrecties. Dit alles kan nog aangevuld worden met medische taping. Er wordt ook gewerkt met thuisoefeningen om zo de optimale resultaten te bereiken.

Doel van de behandeling:

·       Het verminderen van de pijnklachten.

·       Het hervatten van dagdagelijkse activiteiten zoals werk, hobby en sport.